Bliv gourmet-slagter

Hjælp at hente?

Du står ikke alene, når du vil starte selv. Danske Slagtermestre hjælper dig med al praktikken.
Vi kan hjælpe dig helt fra start, fx med at:

Udarbejde et realistisk budget og skaffe finansiering

Stifte selskabet og oprette et korrekt CVR-nr.

Oprette proløn.

Vi hjælper også med markedsføring. F.eks.

Udarbejdelse af et logo til butikken

Grafisk opsætning af trykte materialer fx plakater, brochurer mv.

Udarbejdelse af digitale materialer fx hjemmeside og indhold til sociale medier

Og når forretningen kører, kan vi give en hånd med:

Bogføring og regnskab

Input til butikken fx priser

Hvis du vil vide mere så kontakt
Marketingschef i Danske Slagtermestre

Ulrik Olesen
Tlf. 21 45 53 35
uol@danskeslagtermestre.dk

Det kræver det